22
12
2017

West Africa Agrofood

Wielkopolskie Zakłady Mięsne Agrico Sp.z o.o. zpchr pragną poinformować, że w dniach 5-7 grudnia 2017r. brały udział w  wystawie Marki Wielkopolska podczas targów West Africa Agrofood w Ghanie.

 

Okazja do wystawienia swoich produktów na tak prestiżowej imprezie była możliwa dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.

Oferta B2B