Dofinansowanie
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy
Cel projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa wartość projektu: 349.354,29 PLN
Wkład funduszy europejskich: 349.354,29 PLN
Oferta B2B